Nachádzate sa tu

KA102 - VET mobilita študentov a zamestnancov

Dvojtýždňová prax v Anglicku

Žiaci 3. ročníka (III. A, III. B) Obchodnej akadémie Stará Ľubovňa absolvovali dvojtýždňovú odbornú prax v Dudley College of Technology v Anglicku. 10-členná skupina spolu s vyučujúcou Alexandrou Reľovskou plnila rôzne úlohy, komunikovala v anglickom jazyku a spolupracovala na spoločných zadaniach. Zadania sa týkali odborných riešení v oblasti marketingu, krízového manažmentu a ekonómie. Súčasťou zadaní boli aj prezentácie o úspešných podnikateľoch zo zahraničia, ale aj Slovenska.

Žiaci SOŠ ekonomickej zo SNV na mobilite v Španielsku

Žiaci 3. ročníka Strednej odbornej školy ekonomickej sa v termíne od 17. marca do 30. marca 2019 zúčastnili odbornej praxe v Španielsku v meste Granada, kde mali možnosť osvojiť si nové poznatky vo svojom odbore. Cieľom mobility bolo rozvinúť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, odstrániť jazykovú bariéru a vnímať či chápať národnostné rozdiely.
Žiaci vo voľnom čase spoznávali čaro a krásu mesta, objavovali kultúrne pamiatky, zaujímali sa o históriu a trávili čas s novými priateľmi.

Obchodná akadémia Trebišov na praxi v Dudley

Iná krajina, iná kultúra, iný jazyk. Vďaka projektu Erasmus+ sme vnímali najmä to, čo máme podobné, a teda spájajúce ... vzájomnú priateľskosť, otvorenosť a ochotu spoznať sa - ľudsky, odborne i kultúrne.

Stránky

Subscribe to RSS - KA102 - VET mobilita študentov a zamestnancov