Nachádzate sa tu

Žiaci SOŠ ekonomickej zo SNV na mobilite v Španielsku

Žiaci 3. ročníka Strednej odbornej školy ekonomickej sa v termíne od 17. marca do 30. marca 2019 zúčastnili odbornej praxe v Španielsku v meste Granada, kde mali možnosť osvojiť si nové poznatky vo svojom odbore. Cieľom mobility bolo rozvinúť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, odstrániť jazykovú bariéru a vnímať či chápať národnostné rozdiely.
Žiaci vo voľnom čase spoznávali čaro a krásu mesta, objavovali kultúrne pamiatky, zaujímali sa o históriu a trávili čas s novými priateľmi.
Na konci mobility získali žiaci certifikát o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí, ktorý im uľahčí vstup na európsky trh práce v rámci európskeho priestoru.
Účasť na mobilite motivuje žiakov k potrebe celoživotného vzdelávania a zdokonaľovania sa,
Ďakujeme našej škole a Občianskeho združenie REŠTART, že nám dávajú možnosť vykonávať prax v medzinárodnom prostredí, a tým zvyšovať naše kvality pre európsky trh práce.

Zdroj:
https://sosesnv.edupage.org/news/