Nachádzate sa tu

Združenie Reštart

Združenie Reštart bolo založené v roku 2007 ako občianske združenie, ktoré sa špecializuje na oblasť celoživotného vzdelávania a vzdelávania rôznych skupín obyvateľstva. Máme skúsenosti v rôznych projektoch na regionálnej, národnej, či medzinárodnej úrovni v oblasti:
- osobný rozvoj a metodika v oblasti ľudských zdrojov
- zahraničné mobility žiakov SŠ
- mimoškolské aktivity detí a mládeže
- rozvoj jazykových kompetencií
-rozvoj počítačových zručností
S tímom skúsených odborníkov a expertov spolupracujeme:
- na príprave vzdelávacích materiálov a aktivít pre špecifické cieľové subjekty
- na príprave a realizácii kariérneho poradenstva
- s organizáciami, ktoré sa zameriavajú na pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva
- na regionálnych, národných a medzinárodných projektoch získavame s partnermi bohaté skúsenosti s projektmi EÚ

Reštart má skúsenosti v oblasti rôznych projektov, aktuálne je koordinátor Konzorcia obchodných škôl, v rámci projektu Erasmus+, v ktorom vysielame 60 žiakov a 11 pedagógov na zahraničné mobility.
Viac o projektoch....