Odborná prax žiakov SOŠ ekonomickej zo SNV v Dudley College

V posledný deň nám odovzdali certifikáty, ktoré nám pomôžu pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole, ale aj pri hľadaní zamestnania a my sme škole za takúto možnosť odbornej praxe v zahraničí veľmi vďační.

Zahraničná prax žiakov OA Stará Ľubovňa v Dudley College

Každý účastník získal certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže, ale skutočná odmena bola v podobe nezabudnuteľnej životnej skúsenosti. Veľká vďaka našej škole a Občianskemu združeniu Reštart, ktoré toto konzorcium zastupuje za túto jedinečnú príležitosť.

Odborná prax žiakov OA Stará Ľubovňa v Krakove

V septembri 2018 sa 8-členná skupina študentov 4. ročníka Obchodnej akadémie Stará Ľubovňa zúčastnila mobility v Krakove. Odbornú prax vykonávali v partnerskej škole Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie.

Stránky

Subscribe to Združenie Reštart RSS